Visie- en inrichtingsplan Veiligheidshuizen Noord-Holland Noord

Het Veiligheidshuis is een knooppunt voor de behandeling van veiligheidsproblemen waar de samenleving mee geconfronteerd wordt. Het kan gaan om persoons, groeps- en/of gebiedsgebonden veiligheidsaanpakken. Zij richt zich op operationele vraagstukken waar meerdere partners een bijdrage aan moeten leveren, ieder vanuit hun eigen taak en expertise, maar wel vanuit een gezamenlijke en multidisciplinaire benadering. Doelgroepen waar de Veiligheidshuizen zich mee bezig houden zijn personen: jeugdigen en volwassenen. De huidige thema's zijn: jeugdgroepen, huiselijk geweld, veelplegers, risicoburgers en ex-gedetineerden.

Concept-Beleidsplan Veiligheidsregio NHN

“Samenwerken voor meer maatschappelijk rendement”

Beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015-2018

Concept-jaarplan 2015 Veiligheidshuis NHN

Onderzoek naar de effecten van en samenwerking in het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord

Samenwerkingsconvenant 3 Veiligheidshuizen Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2014

Hierbij het eerste jaarverslag van Veiligheidshuis Noord-Holland Noord.

 

Veiligheidsregio in-zicht 2014-3