Privacy

'Spelregels gebaseerd op wetgeving en beroepsgeheim'

Het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord werkt m.b.t. uitwisseling van informatie volgens het privacyconvenant VH NHN. Alle gemeenten van de regio Noord-Holland Noord, justitiële partijen en veel zorgpartners zijn hierbij aangesloten.

Het convenant is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).