Veiligheidshuis en Transferium Jeugdzorg werken samen

Februari 2016 - De samenwerking tussen Transferium Jeugdzorg en het Veiligheidshuis werpt z’n vruchten af. Dat concludeert directeur Vrank Post van het Transferium. “Door de samenwerking met het Veiligheidshuis hebben we een behoorlijk beeld van de kennissenkring van de jongere. Daardoor weten we niet alleen beter hoe groot het gevaar is, maar ook sneller waar we de jongere moeten zoeken. Wij zijn erg blij met de samenwerking.”

Zo’n jaar of drie na de start van Transferium Jeugdzorg zag de instelling zich geconfronteerd met een probleem waar alle jeugdzorgplus instellingen mee te maken hebben. Jongeren die in de gesloten jeugdzorgvoorziening worden opgenomen hebben vaak vrijwel geen netwerk. Het beperkte netwerk dat ze hebben bestaat vaak uit jongeren die ze uit eerdere instellingen of voorzieningen kennen of contacten die ze opgedaan hebben tijdens eerdere periodes op het speciaal onderwijs.

Cirkelen
Omdat ze zo’n beperkt netwerk hebben, blijven ze na hun verblijf rond de jeugdzorgplus voorziening cirkelen. Vooral de zelfstandig wonende jong-volwassenen bieden vaak onderdak aan onttrokken jongeren die ze (via via) uit de jeugdzorgplus voorziening kennen. Dat dit soort netwerken niet echt helpend zijn bij de behandeling van de geplaatste jongeren spreekt voor zich. Om zicht te krijgen op deze netwerken en het gevaar dat ze vooral voor de jeugdzorgplus ‘meiden’ opleveren hebben het Veiligheidshuis en Transferium Jeugdzorg contact met elkaar gezocht.

Ingrijpen eenvoudiger
Dit heeft geleid tot een intensieve samenwerking waarbij niet alleen aandacht is voor ‘de meisjes in gevaar’, maar sinds kort ook aparte aandacht voor ‘de gevaarlijke jongens’. Door het uitwisselen en analyseren van gegevens wordt het netwerk in kaart gebracht. Op basis hiervan kan het Transferium Jeugdzorg op een veiliger manier verlof toekennen. Wanneer een jongere weigert terug te keren naar het transferium is ingrijpen stukken eenvoudiger geworden. Niet alleen voor het Transferium Jeugdzorg is dit een pluspunt. Ernstige trauma’s kunnen hierdoor bespaard blijven.