Persoonsgerichte aanpak jongeren

Februari 2016 - In Heerhugowaard is in 2015 gestart met een nieuwe persoonsgerichte aanpak van zestien jongeren. Het zijn jongeren waarvan bekend is dat zij regelmatig in beeld zijn geweest bij de politie. De jongeren tot achttien jaar lopen het risico af te glijden richting criminaliteit.

In tegenstelling tot een eerdere aanpak van jeugdproblematiek is deze keer op een pragmatische manier van start gegaan, zonder het schrijven van plannen en memo’s. Met een kleine groep professionals (procesregisseur Veiligheidshuis, politie, leerplicht, OM en jongerenwerk) is alle relevante informatie bijeengebracht over de situatie van ieder jongere. Zowel op persoonsniveau, gezin als vriendengroep. Daarmee is een beeld verkregen van de jongeren en kon een aanpak worden bepaald.

Goede analyse
Er is voor gekozen de aanschrijving en de gesprekken met de jongeren in eigen hand te houden. Een deel van de jongeren is thuis bezocht door de wijkagent en de gemeente. Het andere deel is op gesprek geweest in het Veiligheidshuis voor een individuele casus. Op deze manier konden de betrokken professionals een goede analyse maken van de situatie van de jongere en de eventuele verdere vervolgstappen. Door de korte lijnen en de informatie uit eerste hand maakt het een gemeente mogelijk op een effectieve manier de regierol te vervullen.
Na deze aanschrijfronde worden de jongeren tweewekelijks besproken in het Veiligheidshuis, waardoor de situatie wordt gemonitord. In de besprekingen komen de laatste ontwikkelingen aan de orde. Bovendien worden daar zaken over bijvoorbeeld het aanbod van een van de ouders om een inloop voor de jongeren te gaan organiseren aan de orde gesteld.

Details
Toen duidelijk werd dat een aantal jongeren weer in beeld kwam, is een aantal huisbezoeken herhaald. Ook is er aan een aantal jongeren een preventieve last onder dwangsom uitgereikt voor de periode rond de jaarwisseling. Door deze aanpak is aan de jongeren duidelijk gemaakt dat ze in beeld zijn en is het gevoel gegeven dat het net zich om hen sluit. De aandacht komt niet alleen vanuit de politie, maar ook vanuit de andere partijen, zoals de zorg. De inzet van het Veiligheidshuis zorgt ervoor dat op een professionele, gecoördineerde manier met elkaar wordt overlegd en dat er aan alle details wordt gedacht.