Ketenhuis helpt bij nijpende kwesties

Februari 2016 - Het Veiligheidshuis is een belangrijke schakel in het samenbrengen van politie, OM, zorgpartners, reclassering en gemeente. Zij bestrijden gezamenlijk ernstige overlast en criminaliteit met een ketenoverstijgende aanpak. En met succes! Als netwerkorganisatie verbindt het Veiligheidshuis de partners vooral met elkaar als het gaat om zaken met een strafrechtelijk aspect. Maar ook als het om zorgzaken gaat, is samenwerking hét antwoord op een succesvolle aanpak.

Om nog meer schrijnende zaken sneller en efficiënter naar een goed resultaat te leiden, wordt de samenwerking uitgebreid. Samen met zorgpartners vormt het Veiligheidshuis Noord-Holland-Noord het Ketenhuis. Organisaties en overlegvormen als Halt, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), Complexe zaken en Beschermingstafel hebben in het Ketenhuis hun samenwerking gebundeld. Het Veiligheidshuis blijft een zelfstandige organisatie maar met de zorgpartners die zijn verenigd in het Ketenhuis worden complexe casussen zonder strafrechtelijk component gezamenlijk opgepakt onder begeleiding van een procesregisseur. Daarvoor zijn er drie: een voor het proces Veiligheid een voor het proces Zorg en een voor het proces OGGZ. Daarnaast is er een klantmanager bijzondere doelgroepen en een officemanager.

Omdat er veel kennis is bijeengebracht kan van het Ketenhuis gebruik worden gemaakt door er een casus voor te leggen. Dat gebeurt onder meer vanuit het Sociaal Wijkteam. Zo’n casus hoeft in principe geen strafrechtelijk component te bevatten. Er komen veel meer soorten complexe problemen in aanmerking om te worden behandeld in het Ketenhuis.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met Gabie Ingelse (gemeente Den Helder, team beleid Openbare Orde en Veiligheid) of Arjan Dijkman (Veiligheidshuis NHN, procesregisseur Veiligheid).

Hester, Jeugd- en Gezinsbeschermer:
“Het Ketenhuis in Den Helder is van groot belang en meerwaarde voor werkers en cliënten.
Door korte lijnen, het dichtbij elkaar zijn van verschillende disciplines, het kennen van elkaar, ieders taken, expertise en het snelle onderlinge contact, is er een goede samenwerking die leidt tot efficiënte resultaten en meer veiligheid binnen een kortere tijd.”