Veiligheidshuis en Transferium Jeugdzorg werken samen

Februari 2016 - De samenwerking tussen Transferium Jeugdzorg en het Veiligheidshuis werpt z’n vruchten af. Dat concludeert directeur Vrank Post van het Transferium. “Door de samenwerking met het Veiligheidshuis hebben we een behoorlijk beeld van de kennissenkring van de jongere. Daardoor weten we niet alleen beter hoe groot het gevaar is, maar ook sneller waar we de jongere moeten zoeken. Wij zijn erg blij met de samenwerking.”

Persoonsgerichte aanpak jongeren

Februari 2016 - In Heerhugowaard is in 2015 gestart met een nieuwe persoonsgerichte aanpak van zestien jongeren. Het zijn jongeren waarvan bekend is dat zij regelmatig in beeld zijn geweest bij de politie. De jongeren tot achttien jaar lopen het risico af te glijden richting criminaliteit.

Ketenhuis helpt bij nijpende kwesties

Februari 2016 - Het Veiligheidshuis is een belangrijke schakel in het samenbrengen van politie, OM, zorgpartners, reclassering en gemeente. Zij bestrijden gezamenlijk ernstige overlast en criminaliteit met een ketenoverstijgende aanpak. En met succes! Als netwerkorganisatie verbindt het Veiligheidshuis de partners vooral met elkaar als het gaat om zaken met een strafrechtelijk aspect. Maar ook als het om zorgzaken gaat, is samenwerking hét antwoord op een succesvolle aanpak.

Conferentie anti-radicalisering in Denemarken

Februari 2016 - Onder de titel ‘Building resilience to radicalisation and violent extremism’ was op 19 en 20 november in de Deense plaats Aarhus een internationale conferentie over anti radicalisering in Denemarken. Voor de plaats Aarhus was gekozen omdat daar een concept is bedacht van een “softe” aanpak. Het model kent voor- en ook tegenstanders.

Verwarde personen; Mad or Bad?

Februari 2016 - Sinds enige tijd staat het thema ‘verwarde personen’ prominent op diverse agenda’s. Binnen het Veiligheidshuis wordt een toename van personen waarbij de veiligheid voor personen of goederen in het geding komt opgemerkt. OGGZ- problematiek vormt voor het Veiligheidshuis de kapstok. OGGZ staat voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. De OGGZ richt zich op een zeer diverse doelgroep van sociaal kwetsbare mensen in de marge van de samenleving die zelf nauwelijks een beroep doen op de bestaande hulpverlening.

Veiligheidshuis slaagt voor proef-certificering ISO!

Februari 2016 - Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is hard op weg om als eerste Veiligheidshuis in Nederland  een ISO-gecertificeerde organisatie te worden. Hiervoor is eerst een interne audit afgenomen door de Veiligheidsregio. Vervolgens is in november een proefaudit afgenomen door Lloyds, een externe certificatie instelling. Doel van de proefaudit was om een beeld te verkrijgen van de huidige staat van het kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001:2008 norm en de mate waarin het systeem voldoet aan de normonderdelen.

Groepsaanpak de Mare

Februari 2016 - In de Alkmaarse wijk De Mare wordt opnieuw een plan ontwikkeld om overlast door jongeren tegen te gaan. In april 2015 werd de groepsaanpak in De Mare afgeschaald. Organisaties die nog bemoeienis hadden met de jongeren hebben deze trajecten zelfstandig voortgezet. Eind vorig jaar kwamen er vanuit de gemeente toch weer signalen dat de overlast toenam.

Grote belangstelling voor netwerkbijeenkomst van 11 juni

De netwerkbijeenkomst vond plaats op een tikje nostalgische locatie, die van het oude Veiligheidshuis in de brandweerkazerne in Alkmaar. Er hadden zich tachtig mensen opgegeven. Voor de zekerheid waren honderd stoelen beschikbaar. Bij aanvang bleek dat niet iedereen een zitplaats had, dus in allerijl zijn er nog een tiental stoelen tevoorschijn gehaald, waardoor toch nog iedereen een plekje kon vinden.

Samenwerking leidt tot passende zorg

In eendrachtige samenwerking startten de gemeenten Schagen en Alkmaar en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord in 2014 een project rond de begeleiding van een zorgbehoevende jongeman (toen 17 jaar) uit Alkmaar. In de uitvoering gaat het stukje bij beetje de goede kant op.

Overleg “Loverboy-problematiek Transferium”

Meiden uit de gesloten Jeugdzorg-instelling Transferium die weglopen tijdens begeleide of onbegeleide verloven naar hun ouders. Hoe kan dat? En waar 'duiken ze dan onder'? En als ze dan seks hebben, met wie is dat dan? Deze vragen waren aanleiding om in 2014 een speciaal overleg 'Loverboy-problematiek' te starten binnen het Veiligheidshuis-NHN.

Nazorg aan ex-gedetineerde met verstandelijke beperking

De casus Mohammed

Ex-gedetineerden met een verstandelijke beperking vormen een specifieke doelgroep als het gaat om nazorg. In deze nieuwsbrief gaan we in op de casus van Mohammed, opgetekend vanuit de praktijk van SIG. Dit is een kleinschalige, professionele organisatie voor mensen met een verstandelijke en/of autismeverwante beperking in Midden- en Zuid-Kennemerland, die ondersteuning biedt bij opvoeding, wonen, werken en leven.

"Komt een zedendelinquent bij de gemeente..."

20 mei 2014 is er in het gemeentehuis van Opmeer voor ambtenaren OOV en BIJ gemandateerden (BIJ = Bestuurlijke Informatie Justitiabelen) van gemeenten in NHN een bijzondere bijeenkomst belegd met bovenstaande titel.

Eindelijk duidelijkheid over verstandelijke beperking bij gedetineerden!

November 2013 - Sinds enkele jaren wordt het vermoeden dat een hoog percentage gedetineerden een laag IQ heeft, steeds groter. Echter, cijfers zijn er niet of nauwelijks! Daar komt nu verandering in.

Persoonsgerichte aanpak plegers high impact crime Noord-Holland-Noord

Door Arjan Dijkman 10 oktober 2012 - Het terugdringen van High Impact Crime (waaronder overvallen) is een topprioriteit van demissionair minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Het succesvolle offensief tegen gewelddadige vermogenscriminaliteit wordt in 2013 met volle kracht voortgezet. Dat moet leiden tot afname van het aantal overvallen, straatroven en woninginbraken. De pakkans, het ophelderingspercentage en de kans dat de dader wordt veroordeeld moeten volgend jaar verder omhoog.

Eén Veiligheidshuis voor Noord-Holland Noord

25 april 2013 - De drie Veiligheidsheidshuizen in de regio Alkmaar, Den Helder en West Friesland fuseren per 1 januari 2014 tot één Veiligheidshuis Noord-Holland Noord...

[12 3  >>