Transitie Veiligheidsregio

Drie Veiligheidshuizen zijn één
Het bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) heeft besloten dat de drie Veiligheidshuizen in de regio Noord-Holland Noord gaan fuseren. Na een aantal maanden van intensieve voorbereiding is de uitvoering van de taken van het Veiligheidshuis zoals beschreven in het landelijk kader ondergebracht in het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord, een afdeling binnen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De voordelen van één Veiligheidshuis
De gemeenten in Noord-Holland Noord dragen samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie de kosten van het Veiligheidshuis. Deze kosten zijn aanzienlijk omlaag gebracht door de inspanningen voor het ketenmanagement dat door drie personen gedaan werd, door één persoon te laten doen. Door de inzet van één ketenmanager ontstaat er ook eenduidigheid in de regio en een gelijke intake en aanpak van casuïstiek door de hele regio.

Wat is er veranderd?
De aanpak van de aandachtsituaties zorg en veiligheid is regionaal in plaats van lokaal. Voor de uitvoering van deze regionale taken zijn een ketenmanager, procesregisseurs en ondersteunende medewerkers aangesteld. De aanpak van complexe casuïstiek blijft hetzelfde, alleen vindt de screening van een aangemelde casus op een eenduidige wijze in de hele regio plaats en wordt toegewezen aan procesregisseurs. De overige veranderingen zijn van organisatorische aard.

Locaties
Voor de partners is vooral van belang dat de bereikbaarheid van de medewerkers is veranderd. De locaties zijn hetzelfde: Alkmaar is de vestigingsplaats met Den Helder en Hoorn als steunpunten. De ondersteuning en administratie is in Alkmaar met het centrale (telefonische) toegangspunt tot het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord.
De decentrale herkenbaarheid blijft bestaan in de samenwerking, bijvoorbeeld in het bereikbaar en aanspreekbaar zijn van een specifieke procesregisseur voor de drie subregio’s, de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Alkmaar.