Veelplegers

Veelplegers plegen zeer regelmatig strafbare feiten. Het gaat om een relatief kleine groep, maar de overlast van de grote hoeveelheid overtredingen is flink.

Recidive (herhaling van misdrijven) komt vrij vaak voor: meer dan 70 procent van de gevangenen pleegt 7 jaar na de gevangenisstraf opnieuw een strafbaar feit. Tijdens en na de gevangenisstraf worden er allerlei maatregelen genomen om recidive te verminderen. Maar veelplegers moeten soms nog veel harder worden aangepakt, omdat zij vaker dan gemiddeld strafbare feiten plegen en veel overlast veroorzaken.

Veelplegers zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de criminaliteit in Nederland. Meestal gaat het om relatief lichte vergrijpen zoals autokraken, inbraken, vernielingen en winkeldiefstal. Maar door de grote hoeveelheid misdrijven ontstaat in de maatschappij een gevoel van onveiligheid. Daarom pakt de overheid veelplegers (ongeveer 19.000 in Nederland) hard aan.De overheid wil zeer actieve veelplegers voor langere tijd uit de roulatie nemen. Daarom is enkele jaren geleden de ISD-maatregel ingevoerd. Daarmee kan de rechter een veelpleger voor meerdere vergrijpen tegelijk veroordelen en een zwaardere staf opleggen.

Veelplegers worden zoveel mogelijk persoonlijk aangepakt. Dit gaat verder dan berechten, opsluiten en weer vrij laten. Het doel van de persoonsgerichte aanpak is te voorkomen dat de veelpleger na vrijlating weer terugvalt in de oude gewoonte. Preventie, behandeling en nazorg zijn daarom belangrijk. Het betekent ook dat politie, (jeugd)hulpverlening, zorginstellingen, justitie en gemeenten nauw samen moeten werken.