Nazorg ex-gedetineerden

De nazorg voor ex-gedetineerden die in de regio Alkmaar terugkeren wordt gecoördineerd vanuit Haltewerk. 
Begin 2015 is het casusoverleg nazorg overgenomen door Haltewerk, waarbij de relevante netwerkpartners aanwezig zijn. Het overleg vindt nog wel plaats in het Veiligheidshuis.

Procesbeschrijving Nazorg ex-gedetineerden

Tijdens het Nazorgoverleg wordt een gezamenlijk een plan van aanpak samengesteld. Indien nodig wordt een begeleidingstraject uitgezet en een casemanager aangewezen. 

Het casusoverleg nazorg vindt plaats binnen het Veiligheidshuis NHN. De relevante keten- en maatschappelijke partners worden hierbij betrokken. 

Terugkeer 

Wanneer een (ex-)gedetineerde terugkeert in de maatschappij, zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Sommige zaken zijn te regelen tijdens en andere na de detentie.