Afwegingsdocument en Instrumentenkaart

De instrumentenkaart jeugd regio Alkmaar is ontworpen voor professionals om meer overzicht en inzicht te krijgen in het aanbod van bestuurlijke- en strafrechtelijke zorg en hulpverleningsorganisaties. Het opgenomen aanbod varieert van hulpverlening aan jeugdigen tot het tegengaan van jeugdoverlast. Tevens wordt duidelijk welke rol een ketenpartner heeft in de uitvoering en toepassing.

De instrumentenkaart bestaat uit het afwegingsdocument en de instrumentenmatrix jeugd welke is bedoeld als inhoudsopgave voor het afwegingsdocument. In de matrix worden de maatregelen en het hulpaanbod alleen benoemd; het afwegingsdocument is voor de toelichting.

Aan elke maatregel in de instrumentenmatrix is een code verbonden, bijvoorbeeld C7. Deze code verwijst naar een plek in het afwegingsdocument waar de maatregel of het hulpaanbod verder toegelicht zal worden.
De instrumentenkaart is ontwikkeld in opdracht van het Veiligheidshuis regio Alkmaar met dank aan de studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden; Mark Duursma, Aleid Kanis, Marco Veldhuis, Harrie Beerlink, Vincent Ruers en Sjoerd Londo.